Sfeervolle beroepen

Je zorgt voor de post, het onthaal en de telefonische contacten in de organisatie.
Vaak ben jij de eerste persoon in de organisatie met wie klanten contact hebben. Je bent eigenlijk het 'gezicht van de organisatie'. Je zorgt soms voor de opmaak van teksten en documenten. Je voert gegevens in op de computer. Het archief houd jij ook in orde. Je volgt de afrekeningen en facturen op. Jouw taken verschillen van organisatie tot organisatie.

Je vervoert patiënten van en naar het ziekenhuis.In een noodsituatie word je opgeroepen door het hulpcentrum. Met spoed rijd jij naar de patiënt en schat je de situatie in. Na het toedienen van de eerste zorgen en een akkoord van de dokter breng je de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.Je werkt in ploegen. Een ambulancedienst staat immers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 paraat.

Voor de operatie verdoof jij de patiënt. Ook pijnbehandeling en het verstrekken van intensieve zorgen behoort tot je takenpakket. Door het toedienen van de juiste medicatie zorg je dat de pijn van de patiënt draaglijk is of blijft. Vaak coördineer je ook de afdeling Intensieve Zorgen. Omdat niet elke operatie lang op voorhand gepland is, horen afwisselende werkuren bij de job.

Je werkt een activiteitenaanbod uit voor een groep ouderen of voor één individu. Je maakt daarbij gebruik van bijvoorbeeld muziek, beweging en spel. Ook samen knutselen, schilderen of met de computer werken is mogelijk. Op die manier zorg je voor een aangename sfeer en stimuleer je de ouderen. Elke bejaarde heeft zijn eigen mogelijkheden, maar ook wat beperkingen. Daar hou je rekening mee bij het uitwerken van activiteiten.
Je bent creatief en handig en beschikt over een groot inlevingsvermogen. Daarnaast werk je graag samen met collega's en hou je van sociale contacten.

Je verkoopt geneesmiddelen aan klanten. Hierbij geef je hen uitleg over de werking van het geneesmiddel, de bewaarmethode en mogelijke bijwerkingen. Soms bereid je ook zelf geneesmiddelen. Je maakt bijvoorbeeld een crème of een siroop. Bij het bereiden van geneesmiddelen is nauwkeurig werken belangrijk. Je controleert de binnengekomen bestellingen en ordent deze in de kasten. Ook houd je op de computer de administratie bij.

Je maakt en verkoopt geneesmiddelen. Je adviseert de klant over het gebruik, de bewaarmethode en de eventuele bijwerkingen. Je onderhoudt contact met collega's en gaat regelmatig naar nascholingscursussen. De nadruk in dit beroep ligt op de verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van je klanten en je personeel. Het controleren van combinaties van geneesmiddelen maar ook het geven van informatie horen hierbij.

Je zorgt ervoor dat de kinderen zich goed voelen in de opvang en je voorziet leuke activiteiten. Zo zing je liedjes met de kinderen, doe je spelletjes of laat je ze knutselen. Met de baby's ben je eerder verzorgend bezig. Met de ouders bouw je een vertrouwensrelatie op. Zo laten ouders hun kind met een gerust hart bij jou achter en geven ze vlot belangrijke informatie over hun kind aan jou door. Dit is nodig, zeker bij jonge kinderen die zelf nog niet of onvoldoende spreken.

Je registreert cijfermatig de verrichtingen van aankoop en verkoop van producten en diensten, voor bedrijven en organisaties. Je zorgt ervoor dat de belastingen keurig betaald worden, dat lonen en andere bedrijfskosten gestort worden. Ook in ziekenhuizen werken boekhouders. Zij maken er de facturen op en volgen de betalingen op die door de patiënten moeten gebeuren. Ook als er materiaal moet aangekocht worden, zorg jij voor de bankverrichting.

Als buurtwerker sta je heel dicht bij de mensen. Je werkt aan de kwaliteit van het leven en het samenleven in de buurt door de mensen te stimuleren om deel te nemen aan allerhande activiteiten. Een buurthuis is hiervoor een prima uitvalsbasis. Je bemant het buurthuis, ontvangt bewoners, organiseert wijkfeesten en buurtmaaltijden. Ook het uitwerken van een kinderwerking, het bedenken van uitstappen voor jongeren en volwassenen en het schrijven van een buurtkrantje behoort tot je takenpakket. Naast zelf initiatief nemen, is ook het ondersteunen van bewonersinitiatieven een belangrijke opdracht.

Als cardioloog heb jij je gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. Je krijgt te maken met patiënten met acute problemen, zoals hartinfarcten en hartritmestoornissen. In dat geval handel je direct. Er zijn natuurlijk ook patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts. Deze ga je dan eerst goed onderzoeken, je praat met hem en je stelt een behandelingsplan op. Je schrijft een patiënt medicijnen voor of voert zelf een behandeling uit, zoals dotteren. Ook kan je samen met een hart- en vaatchirurg de patiënt opereren. Je hebt als cardioloog ook veel administratieve taken. Je houdt alles nauwkeurig bij. Als je in een academisch ziekenhuis werkt, geef je één derde van je tijd les aan studenten Geneeskunde en cardiologen in opleiding.

Je werkt met patiënten van verschillende leeftijden en met verschillende problematieken. De patiënt wordt door de huisarts doorverwezen of komt binnen via de spoedafdeling. Je verricht operaties aan verwondingen, infecties en tumoren. Het kunnen lichte ingrepen zijn zoals het verwijderen van moedervlekken of ingegroeide teennagels. Maar ook ingewikkelde ingrepen die voorkomen als gevolg van darm- of longkanker, dichtgeslibde aders of ernstige ongevallen.

Jij bent de eindverantwoordelijke voor de culturele programmatie in een cultuurcentrum of socioculturele organisatie. Samen met je medewerkers inventariseer je wie je wil bereiken, welk programma je wil aanbieden en wie dit kan verzorgen. Je stelt concrete programmavoorstellen op en verzorgt de culturele promotie.
Ook beleidsondersteunend advies geven behoort tot je takenpakket.

Een dermatoloog is een huidarts. Jouw werk is enorm gevarieerd. Je krijgt te maken met patiënten van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende huidaandoeningen. Je onderzoekt de patiënt die meestal is doorverwezen door de huisarts. Er zijn tweeduizend verschillende huidziekten, van acne tot huidkanker, en het is aan jou om erachter te komen wat de patiënt heeft. Als je dat weet, vertel je dat aan de patiënt en begin je met de behandeling. Dit kan bijvoorbeeld het smeren van een zalfje zijn maar soms kan ook een operatie nodig zijn. Daarnaast zit er ook een psychische kant aan het vak. Veel huidziekten worden veroorzaakt of verergerd door stress en spanningen.

Jij bent de specialist op het gebied van voeding, leefstijl en gezondheid. Je kijkt samen met de cliënt naar zijn leefstijl, lichamelijke gezondheid en voedingspatroon. Op basis daarvan geef je een voedings- en bewegingsadvies op maat. Op deze manier grijp je preventief in om bepaalde ziektes te voorkomen. Sommige cliënten zijn suikerziek, hebben hartproblemen of zijn allergisch aan bepaalde voedingsstoffen.

Je begeleidt mensen van alle leeftijden in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties. Samen met de patiënt bekijk je wat de problemen zijn tijdens de dagelijkse activiteiten. Je stelt een aangepast programma op waarbij je rekening houdt met de wensen van de patiënt. Hierbij beoog je een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt in alle activiteiten van het dagelijkse leven.

Een geriater is een specialist in het behandelen van de kwetsbare oudere mens. Vaak gaat het om ouderen die een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen ervaren. Je onderzoekt en behandelt mensen met ouderdomsklachten en ziekten zoals dementie of de ziekte van Parkinson. Om te achterhalen wat er met de patiënten aan de hand is, luister je geduldig naar hen en beschik je over een gezonde dosis inlevingsvermogen. Je stelt de diagnose, maakt een behandelplan en volgt je cliënten op. Je schrijft bijvoorbeeld medicijnen of bewegingsoefeningen voor of adviseert een verpleeghuisopname.

Als gynaecoloog werk je meestal met vrouwen tussen de 20 en 70 jaar, maar je krijgt ook te maken met kinderen, ouderen en af en toe ook met mannen. De patiënt wordt meestal doorverwezen door zijn huisarts. Je praat met de patiënt en onderzoekt hem. Je bespreekt behandelmethoden of medicijnen. Op andere momenten bezoek je patiënten die in het ziekenhuis verblijven, voer je operaties of bevallingen uit en geef je de nodige nazorg. Je werk als gynaecoloog is heel divers. Je bent bezig met wetenschappelijk onderzoek, verloskunde, onvruchtbaarheid, menstruatieproblemen, hormoonbehandelingen, incontinentieproblemen en ziekten zoals kanker.

Je onderzoekt patiënten in je eigen praktijk of tijdens een huisbezoek. Je schrijft medicijnen voor om hen te genezen. Soms verwijs je de patiënt door naar een specialist. Bepaalde van je taken zijn preventief. Veel afwisseling maakt deze job interessant. Wanneer een epidemie heerst kan het gebeuren dat je heel veel patiënten hebt met dezelfde symptomen. In de winter krijgen veel mensen griep bijvoorbeeld.

Je zorgt voor de dagelijkse PC-support, het onderhoud van het netwerk en het serverpark. Een belangrijk deel van je dagtaak bestaat erin ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) te bieden en de werking van de diverse applicaties te verduidelijken aan de verschillende eindgebruikers: artsen, verpleegkundigen, paramedici, ... Je werkt bijvoorbeeld ook mee aan het configureren en onderhouden van het elektronische patiëntendossier.

Een journalist is iemand die nieuws verzamelt en selecteert. De berichten in duidelijke artikels of videoreportages verwerken is de volgende opdracht. De job is vaak boeiend en afwisselend. Soms moet je naar het buitenland om iemand te interviewen of verslag uit te brengen van belangrijke gebeurtenissen.

Jij bent degene die met mensen werkt die een aandoening hebben aan hun oren, neus of keel. Ook wel met andere problemen in het halsgebied komen zieken naar jou toe. Denk maar aan bijvoorbeeld een probleem met de amandelen. Voordat je je patiënt goed kan helpen, moet je eerst zeker weten wat er scheelt. Je moet ze dus onderzoeken en een juiste diagnose stellen. Van zodra dat gebeurd is, kan je een behandeling opstarten.

Je onderzoekt en behandelt kinderen. Dat doe je in je eigen praktijk of op de kinderafdeling van een ziekenhuis.Je kan goed overweg met kinderen en hebt veel geduld. Het is immers moeilijker om bij kinderen te vinden wat het probleem juist is. Een volwassene kan zelf zeggen wat hij precies voelt, een kind heeft vaak gewoon pijn. En als je dan al weet wat de klachten juist zijn, moet je nog op zoek naar de oorzaak. Eens je die gevonden hebt, kan de behandeling beginnen. Soms is een medicijn voldoende, soms is een specifieke operatie nodig. In dat geval verwijs je het kind door naar een andere specialist. Je houdt ook de ouders van de kinderen steeds op de hoogte van de behandeling en de toestand van je patiëntjes.

Je helpt mensen die in hun bewegingen worden beperkt of gehinderd. De meeste patiënten zijn door een huisarts of medisch specialist doorverwezen. Tijdens het eerste lichamelijk onderzoek breng je de klachten van de patiënt in beeld. Daarna stel je een behandelingsplan op dat je met de patiënt bespreekt.

In een laboratorium onderzoek je lichaamsvochten zoals urine, bloed en stoelgang en kijk je of er bacteriën of virussen in voorkomen. Je gaat na hoe de patiënt reageert op bepaalde medicijnen. Om de proeven nauwkeurig uit te voeren gebruik je een computer en andere hoogtechnologische apparaten. Je analyseert de resultaten van het onderzoek en maakt een verslag op voor de arts. Op basis van jouw verslag stelt de arts vast welke ziekte een patiënt heeft of beslist hij andere medicijnen voor te schrijven.

Je ondersteunt het verzorgend/verplegend personeel waar nodig, maar hebt ook oog voor de patiënten en bewoners. In rusthuizen worden de oudere mensen 'bewoners' genoemd. In grote organisaties kan je heel specifieke taken krijgen, maar meestal zijn je taken heel uiteenlopend. Het is dan ook belangrijk dat je het werk kan plannen en zelfstandig kan werken. Afhankelijk van de grootte van de organisatie werk je op één of op meerdere diensten tegelijk.

Je behandelt mensen met stem-, spraak-, taal- en leerproblemen. Je observeert en test de cliënt om het probleem en de oorzaak vast te stellen. Op basis van de resultaten stel je een behandelingsplan op dat je met de cliënt of diens ouders bespreekt. Dan ga je één of meerdere keren per week met de cliënt aan de slag. Je behandelt je cliënt zowel in je eigen praktijk, thuis als op school. Hierdoor ben je veel onderweg. De job is heel afwisselend. Mensen met een hoorstoornis laat je zien welke bewegingen ze moeten maken om een klank of woord goed uit te spreken.

Je werkt voor, maar vooral mét mensen. Je helpt hen allerlei problemen oplossen: een woning zoeken, rekeningen betalen, werk vinden,… Je probeert hen sterker te maken, zodat ze later zelf problemen kunnen voorkomen of aanpakken. Ook jongeren met een problematische jeugd kunnen op jouw hulp rekenen om terug hun weg te vinden in de maatschappij. In je job kijk je niet alleen naar de persoon die om hulp vraagt, maar ook naar zijn omgeving.

Je organiseert samen met de kok en de hulpkok het maaltijdgebeuren. Je werkt voornamelijk ondersteunend naar de kok of hulpkok(s) toe.
Je helpt bij het voorbereiden van de maaltijden, het samenstellen van de gerechten/schotels, het opruimen en onderhouden van de keuken en het materiaal. Een ander aspect van je taak is het controleren en rapporteren van de stock en het verbruik.

Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Je bent de link tussen hem en de dokter. Jij neemt de telefoon op en beheert de afspraken. Jij zorgt voor het persoonlijk onthaal van de patiënten, maar bereidt ook de consultatie voor. Dit doe je door dossiers op te zoeken of tijdig onderzoeksresultaten op te vragen.
Je ondersteunt artsen ook bij de hulpverlening en diagnosestelling.

Je coördineert de arbeidsactiviteiten in een organisatie uit de sociale economie. Dit kan een beschutte of sociale werkplaats zijn of een initiatief in de lokale diensteneconomie. Je begeleidt er meerderjarige personen die om uiteenlopende redenen (nog) niet op de gewone arbeidsmarkt tewerkgesteld worden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap, langdurig werkzoekende werklozen, ... Jij bent hun aanspreekpunt om de activiteiten en taken te coördineren, te plannen en ervoor te zorgen dat het werk of productieproces vlot verloopt.

Je behandelt patiënten met aandoeningen aan de hersenen, de zenuwen of de spieren. Patiënten onderzoeken, diagnoses stellen en patiënten nadien behandelen vormen een belangrijk deel van je werk. Daarnaast maak je ook tijd vrij voor onderzoek, overleg met patiënten, hun familie en je collega's.

Je staat in voor het onderhoud en de herstelling van allerlei technische inrichtingen van gebouwen. Je zorgt voor de goede werking van de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties. Je reinigt en controleert daken en waterafvoersystemen. Daarnaast kan het zijn dat je kleine schilderwerken doet of toegangswegen of parkings onderhoudt.

Je zorgt bij je thuis voor baby's, peuters en/ of schoolgaande kinderen tot en met de lagere school. Je werkt graag met kinderen en krijgt veel vertrouwen van ouders: je zorgt immers voor kinderen die niet van jou zijn. Elk kind is anders, en daar hou je dan ook rekening mee wanneer je activiteiten organiseert. Je bent overdag de hele tijd bezig met de kinderen. Je geeft hen aandacht verzorging, voeding en rust en zorgt ervoor dat ze zich gelukkig voelen in je huis. Je zorgt dat je je regelmatig bijschoolt.

Je helpt mensen met oogziekten of oogverwondingen. Je geeft hen raad bij kwaaltjes, test hun ogen. Zo kan je bepalen in hoeverre je patiënten minder kunnen zien. Indien nodig schrijf je geneesmiddelen, een bril of een oogcorrectie voor. Af en toe voer je ook operaties uit.

Als optieker adviseer je mensen bij het kiezen van een bril. Je zorgt dat je klant kan kiezen uit een groot aantal brilmonturen en hebt oog voor de modetrends in brillenland. Je geeft dus stijladvies aan klanten. Maar daarnaast moet je ook opmeten welke oogsterkte je klant heeft. Soms krijg je deze gegevens van de oogarts, maar het kan ook dat je deze zelf moet opmeten met speciale apparatuur. Wanneer je klant zijn bril heeft gekozen, slijp je de glazen op de juiste sterkte in de vorm van het montuur dat de klant koos. Het kan ook dat je klant koos voor contactlenzen. In dat geval leer je hoe deze in te brengen. Kapotte brillen kan jij als de beste herstellen.

Je begeleidt mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een lichamelijke of geestelijke handicap, ouderdom, psychische problemen of externe factoren. Je begeleidt hen in hun thuissituatie, in een instelling of in het internaat waar ze verblijven. Je creëert er een prettige sfeer zodat ze er zich thuis voelen en stimuleert hen om zoveel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Zo begeleid je hen om hun vrije tijd nuttig in te vullen, bijvoorbeeld door eens een reis te maken. Ook leer je hen op een goede manier met relaties om te gaan. De bewoners in een instelling leven vaak samen in een leefgroep. Daarom is het belangrijk dat jij graag met groepen werkt en daarin goed je aandacht kan verdelen.

Als pedagoog kan je op veel verschillende plaatsen werken. Je basisopdracht bestaat erin om vormingsprocessen te verbeteren. Je bent dus een specialist in alles wat met leren en onderwijzen te maken heeft. Je onderzoekt die zaken die belangrijk zijn om goed te kunnen leren, bijvoorbeeld je motivatie om te leren of individuele verschillen tussen mensen. Je verzamelt informatie rond dit thema , voert een onderzoek uit of zet projecten op. In organisaties stippel je een opleidingsbeleid uit. Wanneer je kiest voor het onderwijs, speel je een belangrijke rol in de zoektocht naar nieuwe vormen van onderwijsondersteuning.

Als podiumtechnicus weet je alles van licht, geluid en podiumtechniek. Je werk speelt zich af achter de schermen en samen met de regisseur zorg je ervoor dat een voorstelling perfect verloopt. Je werkt mee aan de decors en bouwt de belichtings- en geluidsapparatuur op. Dat houdt onder meer in dat je de mengtafels programmeert en de apparatuur bedient. Ook het afbreken van de lichtapparatuur na de repetities, opnames of uitzendingen is jouw taak. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor het uittekenen van het decor in functie van de technische ondersteuning die je biedt.

Als podoloog behandel je mensen met voetafwijkingen, huid- en nagelaandoeningen of andere problemen die ontstaan door een slecht functionerende voet. Voetproblemen veroorzaken soms ook knie-, heup- of rugklachten. Het is daardoor niet altijd gemakkelijk om te weten wat er fout is. Om deze problemen te behandelen maak je hulpmiddelen die het loopgemak van je patiënt verbeteren.

Het is voor iedereen leuk om in een propere omgeving te wonen of te werken. De poetshulp is hierbij onmisbaar. Met tal van werktuigen, producten en machines ga je het vuil te lijf. Daarnaast onderhoud je het materieel en vul je de voorraad reinigingsproducten aan.

Je maakt hulpmiddelen die lichaamsdelen vervangen (prothesen), ondersteunen of corrigeren (orthesen). Je gebruikt hiervoor leder, textiel en kunststof. Dit gebeurt voornamelijk machinaal. De afwerking is wel volledig handwerk. Je doet dit aan een aangepaste werkbank. Nauwkeurig meten is heel belangrijk want een steunmiddel op maat mag niet knellen of irriteren.

Ben je psychiater, dan behandel je mensen met psychische stoornissen, stemmingsstoornissen (depressies) of persoonlijkheidsstoornissen. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten te komen wat er juist scheelt. Daarom observeer je de patiënt en praat je langdurig met hem of haar én met de familie. Psychische stoornissen kunnen lang aanslepen. Dat betekent dat bepaalde patiënten jarenlang bij jou in behandeling zijn.

Als psychologisch assistent help je bij het selecteren van medewerkers voor bedrijven of kan je mensen een geschikt beroep helpen kiezen. Daarnaast onderzoek je ook kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en mensen met psychische problemen. Je stelt psychologische diagnoses met behulp van test en gesprekken. Je kan geduldig luisteren en je helpt je cliënt om te vertellen wat hij denkt en voelt.

Jij, als psycholoog, kan mensen die in de knoop zitten, helpen om problemen aan te pakken. Samen met de cliënt zoek je dan naar een oplossing. Maar je adviseert ook mensen bij hun beroepskeuze, of bedrijven bij het zoeken van nieuwe medewerkers. Of je onderzoekt kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Je kan geduldig luisteren en helpt je cliënt om te vertellen wat hij denkt en voelt.

Met behulp van röntgenstralen, ultrasone geluiden of magnetische resonantie maak je beelden van het inwendige (de binnenkant) van de patiënt. Je bekijkt de beelden en bespreekt die met de specialist die de patiënt naar jou heeft doorverwezen. Daarbij is het van belang dat je zowel iets kan aantonen (een breuk, een inwendige bloeding) als dat je iets kan uitsluiten (het is zeker géén breuk).

Als sociocultureel werker kom je terecht in verenigingen en vormingsinstellingen, in het jeugdwerk, de basiseducatie, het opbouwwerk of in cultuurcentra en bibliotheken. Je takenpakket is heel gevarieerd en afhankelijk van je opdrachtgever. Soms werk je rond een bepaald thema (vb. milieu of gezondheid), soms voor een bepaalde groep mensen zoals bijvoorbeeld vrouwen of allochtonen.

Je bouwt de sportdienst van de gemeente uit en coördineert alles van sportactiviteiten. Je bent verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de sportruimtes. Je zorgt dat op tijd het nodige sportmateriaal wordt aangekocht. Je stelt een sportbeleidsplan op waarin je de belangrijkste acties plant voor de komende jaren. Je maakt promotie voor sport in de gemeente, je ondersteunt initiatieven of zet er nieuwe op.

Sommige (groepen) van mensen worden sociaal uitgesloten of vinden moeilijk de weg naar hulpverleners of maatschappelijke voorzieningen. Als straathoekwerker werk je met deze mensen. Je gaat ze opzoeken in hun omgeving: op straat, pleintjes, in parken, op café, bij hen thuis, ... Je probeert in de eerste plaats een vertrouwensrelatie op te bouwen met mensen, niet om problemen op te lossen. Je dompelt je onder in hun wereld en luistert naar hun verhaal. Langs de andere kant ken je ook de maatschappelijke voorzieningen door en door.

Als tandarts behandel je mensen met een probleem met hun gebit. Je vult gaatjes, verwijdert tandplak of trekt tanden. Je werkt ook preventief: je leert mensen hoe ze hun gebit moeten verzorgen, want dat kan veel problemen vermijden. Je moet heel wat technische handelingen uitvoeren in de mond. Logisch dus dat je heel precies moet kunnen werken. Goed kunnen omgaan met mensen is ook heel belangrijke eigenschap. Je moet de patiënten immers kunnen geruststellen en de nodige uitleg geven.

Je werkt samen met een tandarts. Je legt al het materiaal klaar voor de behandeling en geeft de tandarts de nodige instrumenten aan. Je past de hygiëne en veiligheidsregels toe bij het gebruik van producten. Ik ben verantwoordelijk voor het ontwikkelen klasseren van röntgenfoto's. Soms geef je de patiënten meer informatie over een goede mondhygiëne. Daarnaast help je de tandarts ook administratief: je maakt afspraken met patiënten, beantwoord de telefoon, zorgt voor het onthaal en stelt de patiënten op hun gemak.

Mensen (terug) mooie tanden geven, dat is jouw werk als tandtechnicus. Op vraag van tandartsen, chirurgen en orthodontisten maak je hulpmiddelen die het gebit corrigeren, ondersteunen of vervangen. Je werkt hierbij met verschillende materialen, zoals kunststof, gips, hars, porselein en metaal. Je bent meestal specialist in één of andere techniek, zoals bijvoorbeeld het maken van kunstgebitten.

Als technoloog in de medische beeldvorming werk je onder de leiding van een radioloog. Je assisteert hem of haar of voert bepaalde onderzoeken zelf uit. Het is vooral een technisch beroep: je werkt met ingewikkelde machines en moet er voor zorgen dat je de nieuwste technieken kent. Maar je werkt ook en vooral met mensen: je informeert je patiënten over het onderzoek, over de resultaten en over de gevolgen. Je draagt bij tot het stellen van diagnoses voor je patiënten.

Voor elk ‘onderdeel’ van het menselijk lichaam heb je wel een specialist. Zo behandel en opereer je als uroloog allerlei kwalen en stoornissen aan de urinewegen. Dit kunnen aangeboren afwijkingen zijn, maar ook tumoren of infecties. Je helpt de patiënt door bepaalde oefeningen aan te leren, maar je schrijft ook geneesmiddelen voor of voert operaties uit. Als uroloog werk je in een ziekenhuis op de afdeling urologie of inwendige ziekten.

Als verpleegkundige doe je veel meer dan 'verzorgen'. Je biedt zowel lichamelijke hulp als psychische en sociale begeleiding. Je verzorgt wonden, dient medicijnen toe, kijkt of het met de patiënt beter of minder goed gaat, … In deze job moet je handig en flexibel zijn. Je moet bijvoorbeeld een infuus kunnen verwisselen, een wonde proper maken, medicatie klaarzetten, de bloeddruk opnemen, ... Maar er is veel meer, want de gezondheidszorg verandert natuurlijk de hele tijd en je moet je bijscholen. Ook moet je goed naar mensen kunnen luisteren en ze gerust stellen.

Als verzorgende/zorgkundige ondersteun je de patiënt tijdens de verzorging en bied je hulp bij de activiteiten die moeilijk gaan. Je biedt praktische hulp maar je kan vooral luisteren naar de zieke, gehandicapte of oudere mens en naar zijn of haar familie. Je kent bepaalde ziektebeelden en kan hiermee rekening houden in je dagelijkse werk. Zo mogen hart- of diabetespatiënten bijvoorbeeld niet alles eten. Je observeert en rapporteert wat je ziet.

Als vroedkundige volg je vrouwen op tijdens de zwangerschap en help je moeder en baby na de bevalling. Je werkt samen met de gynaecoloog. De meeste vroedkundigen werken in een ziekenhuis, maar je kan ook op zelfstandige basis werken of in een organisatie voor kraamzorg.