Linke boel

Linke boel

Studiekeuze

  Website van de CLB's met alle informatie over opleidingen
 

Het beroepenhuis in Gent laat je kennismaken met verschillende sectoren en beroepen
 

Op de website 'Durvers', ontwikkeld door de SERV en de Vlaamse sectoren kan je kennismaken met vier jongeren die op zoek gaan naar een topjob.


 

Websites over de sociale sector

Onze organisatie informeert en ondersteunt organisaties uit de sociale sector over kwaliteitsvol personeelsbeleid, maar werkt ook samen met onderwijs en VDAB voor de instroom van verschillende doelgroepen in de sector. 
 

  Promotiewebsite rond knelpuntberoepen in de Zorg en Welzijnssector. Op deze webstie vind je getuigenissen en fimlpjes over werken in de zorg. Je kan er ook inleefmomenten aanvragen.
 

  VDAB ontwikkelde ism met VIVO een website waarbij je een virtueel bezoek aan een socialprofitorganisatie kan brengen en kennis kan maken met alle beroepen die er tewerkgesteld werden.
 

ZorgandersTV brengt reportages over de evoluties in de zorgsector
 

VDAB - en meer bepaald het Sevicepunt Zorg - is 'the place to be' als je meer informatie wilt over alles wat met werken te maken heeft.