Zorgsector blijft onderbemand

Zorgsector blijft onderbemand

Vijf jaar geleden was er een erg groot tekort aan verpleegkundigen en andere professionals in de zorg. Dat is nu verminderd. Maar er blijven nog steeds flink wat vacatures openstaan.

De instroom van jongeren in de job van verpleegkundige is jaarlijks met ruim 700 toegenomen. Maar de uitstroom, voornamelijk van gepensioneerden, is 4,5 keer zo groot. Dat leidt tot een tekort op jaarbasis van 2,13 procent.

Ook bij de tandartsen, huisartsen, kinesisten en apothekers blijft de balans ondanks de gestegen instroom negatief. Niet zo bij vroedvrouwen en ergotherapeuten, waar de instroom iets groter is. Bij de diëtisten dreigt zelfs echt een overschot.

Ook hebben velen de afgelopen vijf jaar een opleiding tot zorgkundige gevolgd: er komen jaarlijks ruim 2.200 nieuwe zorgkundigen in Vlaanderen op de markt, en er gaan er maar 1.400 met pensioen.

 

Naar het artikel.

 

Beroepenfiche: 
Beroepenfiche: 
Beroepenfiche: 
Beroepenfiche: