Nog steeds veel vacatures in zorg

Nog steeds veel vacatures in zorg

Het Planbureau schat dat er in de social profit tegen 2022 ruim 50.000 jobs zullen bijkomen. Een gigantische en wellicht onmogelijke uitdaging. Het goede nieuws is dat de zorg wel steeds meer antwoorden vindt om met de toenemende personeelstekorten om te gaan. En nee, zorgverleners moeten niet in een robotje veranderen. Integendeel.

In 2016 stelde de Vlaamse social profit (exclusief socio-culturele sector) 294.955 mensen tewerk, bijna 37.500 meer dan in 2011 en 80.000 meer dan in 2007 (cijfers Verso). Ook het aantal verpleeg- en zorgkundigen in Vlaanderen neemt al jarenlang toe. Vorig jaar telde de FOD Volksgezondheid 122.112 verpleegkundigen en 72.054 zorgkundigen, of respectievelijk 16.000 en 30.000 meer dan in 2011.

“Natuurlijk ben ik daar blij mee,” reageert zorgambassadeur Lon Holtzer,”maar eigenlijk is het onvoldoende om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Er is niet alleen de stijgende vraag naar zorg, er staan ook heel wat babyboomers klaar om de sector te verlaten, om op welverdiend pensioen te gaan. Hen moeten we allemaal kunnen vervangen.”

Lees het artikel hier.

Beroepenfiche: